دانش آموزان ممتاز

لطفا با ارائه سوالات خود ما را در این امر خیر یاری دهید

سوالات دورنگار

دوشنبه 30 بهمن‌ماه سال 1396 11:11 ب.ظ نویسنده: محمد نظرات: 0 نظر چاپ

1.      تقسیم بندی انواع دورنگار بر اساس نوع ................ آنها می باشد.

الف: اسکنر              ب: تنظیمات                  ج: پرینتر                   د: کارخانه سازنده

 

2.      کدام گزینه جزو وظایف اصلی دستگاه دورنگار نمی باشد؟

الف: ارسال                 ب: ذخیره در حافظه               ج: دریافت              د: کپی

 

3.      کدام مورد از ویژگیهای درام است؟

الف: ضد خش                                        ب: نواری شکل

ج: از جنس                            selenium د:مقاوم در برابر آفتاب  

 

4.      با کدام گزینه سرعت دورنگار بیان می شود؟

5.      الف: PPM                ب:    DPI                ج: NCU            د: PCM

 

6.       RX REPORT کدام نوع گزارش است؟

الف: موارد ارسالی                          ب: خطاهای سیستم    

 ج: موارد دریافتی                     د: اطلاعات دستگاه

 

7.      کدام عملیات در قسمت اسکنر انجام می شود؟

الف: خواندن، مدولاسیون، ارسال                   ب: دریافت، دی مدولاسیون، چاپ

ج: خواندن، دی مدولاسیون، ارسال               د: دریافت، مدولاسیون، چاپ

 

8.      کدام گزینه از انواع دورنگار نیست؟

الف: جوهر افشان                  ب: سوزنی             ج: حرارتی              د: لیزری

 

9.      موتور استفاده شده در دستگاه دورنگار برای حرکت کاغذ از نوع .................. است.

الف: موتور القایی       ب: سروو موتور       ج: استپ موتور           د : AC موتور

 

10.  در صورتی که موتور دارای 8 قطب باشد زاویه حرکت آن چند درجه است؟

الف90:                  ب :   45            ج 60:                      د:80

11.  اولین گام برای تعمیر دستگاه دورنگار کدام است؟

الف: قسمت تغذیه                                  ب: ارسال دورنگار                                   

   ج: شماره گیری                                  د: گرفتن کپی

12.  عبارتPOWER SAVE  به چه معناست؟  

الف: دستگاه در حال خاموش شدن است                 ب: ولتاژ برای کار کافی نیست

ج: پس از مدتی دستگاه به حالت STAND BY       میرود       د:اضافه ولتاژ

13.  کدام گزینه از ویژگیهای  PC FAX نمی باشد؟

الف: ارسال دورنگار از رایانه به رایانه دیگر                                                               ب: ارسال دورنگار از رایانه به دستگاه دورنگار دیگر

ج: دریافت دورنگار از رایانه دیگر

 د: ارسال و دریافت دورنگار بدون نیاز به خط تلفن

14.  اصطلاح PC FAX در برنامه TSID به چه معناست؟

الف: اطلاعات دورنگار در هنگام ارسال       ب: اطلاعات دورنگار در هنگام دریافت

ج: محل ذخیره دورنگارهای ارسالی            د: محل ذخیره دورنگارهای دریافتی

 

   

 

15.  برای بکارگیری نرم افزار دورنگار کامپیوتر به کدام مورد، نیاز نمی باشد ؟

الف: اینترنت            ب:CD               ج :  خط تلفن                د: مودم

16.  اطلاعات ارسال کننده نام و شماره فاکس و ... در کدام کادر وارد می شود؟

الف: SENDER INFORMATION                   ب:  INBOX  

 ج: DRAFT                                                        د OUTBOX             

17.  گزینه PC FAX  در برنامه TRACKING به چه منظور استفاده می شود؟

لف: ساخت قالب           ب: مدیریت برنامه                

ج: بررسی رخدادهای برنامه     د: تعیین زمان حذف

18.  شکل روبرو به کدام مورد اشاره دارد؟

الف: سیستم اسکن اسناد

ب: سیستم برش کاغذ

ج: سیستم چاپ حرارتی

د: سیستم چاپ لیزری

 

 

 

 

 

19.  در صنایع نظامی به منظور بالا بردن امنیت در دورنگار چه روشی استفاده می شود

الف: استفاده از آی سی DECODER در انتها CODER در ابتدا

الف: استفاده از آی سی CODER در انتهاDE CODER در ابتدا

ج: استفاده از دورنگارهای لیزری

د: استفاده از سیستم بیسیم

20.  در یک دستگاه اسناد ارسالی کم رنگ فرستاده می شوند، راه حل کدام است؟

الف:سرویس پرینتر                    ب: سرویس اسکنر و آینه ها               

ج: سرویس موتور                    د: تعویض کاغذ

21.  گزینه TAM به کدام حالت اشاره دارد ؟

الف: ارسال اتوماتیک          ب: پیغام گیر              ج: خارج از سرویس        د: اتمام کاغذ

 

22.  اصطلاح FALL BACK چه مفهومی دارد؟

الف: ارسال با سرعت پایین صورت می پذیرد        ب: ارسال با سرعت22800 bps صورت می پذیرد

الف: ارسال با سرعت بالا صورت می پذیرد        ب: ارسال با سرعت 33600 bps صورت می پذیرد

 

23.  در یک دستگاه اگر کپی گرفته شده دارای خط باشد کدام قسمت معیوب است؟

الف: تغذیه                    ب: موتور کاغذ                 ج: اسکنر              د: تنظیمات دستگاه

 

24.  دستگاه دورنگاری دچار اشکال عدم ارسال و دریافت است ولی کپی می گیرد. قسمت معیوب کدام است ؟

الف: قسمت پرینتر             ب: قسمت اسکنر                 ج: قسمت تغذیه               د: هیچکدام

 

25.  کدام واحد وظیفه کنترل سایر واحدها را بر عهده دارد؟

الف:   SCANNER               ب: SUPPLY  POWER               ج:   NCU                 د: FCU

 

26.  اصطلاح FACE DOWN به چه معناست ؟

الف: قرار دادن کاغذ جهت ارسال به صورتی که نوشته ها رو به پشت باشد

ب: قرار دادن کاغذ جهت ارسال به صورتی که نوشته ها رو به جلو باشد

ج: قطع شدن گوشی

د: خرابی خط تلفن

27.  در صورتیکه دستگاه دورنگار در حالت.......... TEL/FAX  باشد

الف: دستگاه پس از تعداد معینی زنگ به حالت دریافت می رود

ب: فقط ارسال و دریافت دورنگار امکان پذیر است

ج: هم قسمت دورنگار و هم قسمت تلفن فعال است

د: الف و ج

28.  کدام قسمت دستگاه دورنگار به خط تلفن وصل می شود ؟

الف: CONTROL         ب:  POWER SUPPLY     ج:  NCU          د:    FCU  

 

29.  با توجه به شکل روبرو، در صورت خرابی این قسمت چه عیبی بوجود می آید؟

الف: مچاله شدن کاغذهای چاپ شده

ب: کشیدن همزمان چند کاغذ به داخل یا عدم کشیدن کاغذ به داخل

ج: چاپ اسناد روی یکدیگر

د: کار نکردن قسمت برش کاغذ دستگاه

30.  CONTRAST گزینه چه عملی انجام می دهد؟

الف: تنظیم صدای دستگاه                        ب: تنظیم سرعت ارسال

ج: تنظیم میزان جوهر مصرفی                د: تنظیم کاغذ

31.  DPI به عنوان واحدی برای بیان میزان ............. دستگاه دورنگار استفاده میشود.

الف: سرعت                 ب: کارایی                    ج: اندازه کاغذ            د: کیفیت چاپ

32.  کدام گزینه ویژگی دستگاه های لیزری نیست؟

الف: دارای کارتریج         ب: طول عمر بیشتر            ج:   سرعت بالا        د:استفاده از RIBBON